- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

ضرورت تدوین نقشه راه تولید بر مبنای چشم انداز

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راه تولید بر مبنای چشم انداز اقتصادی کشور، اظهار داشت: باید برای خروج از رکود تورمی، چاره ای اندیشید که در این میان، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از الزامات است. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، حسین طلا؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: ساماندهی سیستم های مادر تخصصی، عدم وابستگی بودجه به درآمد های نفتی، برنامه ریزی بر مبنای صادرات و تقویت بخش تولید، به خروج از رکود تورمی کمک خواهد کرد.
وی گفت: راهکار اساسی برای برون رفت از رکود تورمی، تولید است اما نکته اساسی این است که نقشه راه در حوزه تولید باید بر مبنای چشم انداز اقتصادی کشور تدوین شود.
طلا با بیان اینکه می توان با سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی و صنعت و استفاده از ظرفیت های داخلی کشور، تولید را رونق داد، تصریح کرد: از آنجا که طی سال های گذشته، سرمایه گذاری ها در حوزه نفت متمرکز شده و پشتوانه پولی بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است، دشمنان شدت تحریم ها را در صنعت نفت افزایش دادند و این در حالی است که اگر وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت کم بود، اقتصاد با مشکلات کنونی مواجه نمی شد.
به گفته وی، با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر عدم وابستگی بودجه به نفت تاکید داشته اند، لذا باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته نیز با وجود تحریم ها، تلاش جدی در راستای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: باید علاوه بر فعالیت های دیپلماتیک به منظور رفع تحریم های بین المللی، تلاش شود تا با اعمال مدیریت صحیح در تمامی حوزه های داخلی کشور نیز، مشکلات رفع شوند.
وی در خصوص ضرورت تقویت بخش تولید، بر لزوم برنامه ریزی عملیاتی در این حوزه تاکید کرد و گفت: به طور مثال در کشور چین، برنامه ریزی ها در بخش تولید بر مبنای صادرات انجام می گیرد و علت اصلی بهبود رشد اقتصادی، توجه به تولید است بنابراین لازم است سیستم های مادر تخصصی در این زمینه ساماندهی شوند.
[1] [2] [3] [4]