- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فروش سرمایه ملی، افتخار نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهم ترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین را طی چهار دهه گذشته در کشور، وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه دانست و گفت: فروش سرمایه ملی، افتخار نیست. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، علی طیب نیا با بیان این مطلب افزود: عدالت بین نسلی به ما اجازه نمی دهد سرمایه ملی کشور را فدای نسل حاضر کنیم؛ همچنین شایسته یک ملت انقلابی و مسلمان نیست که هزینه های جاری خود را از محل فروش ثروت های ملی به دست بیاورد و به درآمدهای مالیاتی بی اعتنا باشد.

وی تاکید کرد: نفت سرمایه ملی و خدادادی ماست که باید برای نسل های بعد هم حفظ شود و نباید عواید حاصل از آن را درآمد تلقی کرد چراکه هر چقدر سهم مالیات در اقتصاد و اتکاء دولت به آن افزایش یابد، اقتصاد سالم تری خواهیم داشت.
طیب نیا با بیان اینکه سهل الوصول بودن درآمدهای نفتی، انگیزه تلاش جدی دولت ها را برای کسب و افزایش درآمد از محل مالیات از بین برده است، ادامه داد: زمانی که دولت از مصرف و تولید مالیات می گیرد، این امر باعث خروج نقدینگی از جامعه و در نتیجه کاهش مخارج و تقاضای کل جامعه می شود؛ در حالیکه با تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق عایدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضای کل و افزایش مخارج جامعه می افزاید بلکه باعث افزایش هزینه های جاری دولت نیز خواهد شد.
به گفته وی، در سال های اخیر با آنکه مشخص بود در آستانه افزایش فشارهای بین المللی قرار داریم و عرصه از نظر اقتصادی بر ما تنگ می شود، متأسفانه به تداوم سیاست های مبتنی براتکا به درآمد نفتی و وابستگی کشور به واردات ادامه دادیم؛ از سوی دیگر سیاست خارجی کشورمان در جهت اصطکاک با جامعه بین الملل حرکت می کرد و ما در عرصه اقتصادی همچنان وابستگی و تعامل خود با اقتصاد بین الملل را به شدت افزایش دادیم.
طیب نیا افزود: این در حالی است که قاعدتاً بایستی در جهت عکس حرکت می کردیم و مطابق سیاست های روشن اسناد بالادستی کشور، از تکیه به فروش نفت کاسته و درآمدهای مالیاتی را افزایش می دادیم که البته نتایج این اشتباه هم در قالب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به وضوح خود را نشان داد.
[1] [2] [3] [4]