- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی

تولید نفت خام به میزان ۲۵ هزار بشکه در روز

از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و توسط پیمانکاران ایرانی

۱۲۰کیلومتری جنوب غرب اهواز، منطقه صفر مرزی

۴۸ ماه (برنامه ای)

 

 

[2] [3] [4] [5]