- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید نفت و گاز

ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید نفت و گاز که از سوی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود، موفق شد اعتبار علمی- ترویجی را از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید نفت و گاز بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار ملی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پس از بررسی در کمیسیون نشریات علمی، رتبه علمی- ترویجی را دریافت کرد.
ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید نفت و گاز از سال ۱۳۸۲ کار خود را با هدف اطلاع رسانی به جامعه فنی و مهندسی صنعت نفت آغاز کرد و انتشار مقالات فنی مرتبط با رشته های بالادستی صنعت نفت را در اولویت کاری خود قرار داد.

گفتنی است: احمد قلعه بانی؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر؛ معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و محمد رضا مقدم؛ مدیر پژوهش و فناوری وزارت نفت، ازاعضای تشکیل دهنده شورای سیاست گذاری ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید نفت و گازهستند.

[1] [2] [3] [4]