- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

٢٠ طرح جدید پتروشیمی آماده سرمایه گذاری است

شانا_ گروه پتروشیمی: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: افزون بر هاب های جدید چابهار، لاوان و سرخس ٢٠ طرح جدید پتروشیمی برنامه ریزی شده و در دست اقدام است که با مشارکت و سرمایه گذاری های جدید عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و در صورت تامین مالی پروژه ها و کمک بانک ها و نیز حمایت بانک مرکزی تا پایان برنامه پنجم توسعه هدف گذاری برای رسیدن به تولید ١٠٠ میلیون تن محصول پتروشیمی محقق خواهد شد.

 مهندس عبدالحسین بیات افزود:  طرح های پتروشیمی متنوعی در سراسر کشور در انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و افزون بر هاب های جدید چابهار،لاوان و سرخس ٢٠ طرح جدید در صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده ریزی شده است.

بیات تصریح کرد: وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تمام سرمایه گذاران حمایت خواهد کرده و آماده هر گونه همکاری است.

وی ادامه داد: شش طرح مهر ماندگار در صنعت پتروشیمی در سال ٩٢ به طور رسمی تاکنون به بهره برداری رسیده است و سایر طرح های مهر ماندگار پتروشیمی با شتاب در حال تکمیل است.

بیات گفت: ظرفیت پروژه های مهر ماندگار بهره برداری شده در سال ٩٢ به بیش از ٢ میلیون و ٧۵٠ هزار تن رسید که ارزش این طرح ها  بیش از ٨ هزار و ٧۴٠ میلیارد ریال است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: ۶ پروژه مهر ماندگار مورد بهره برداری قرار گرفته از ابتدای سال تا کنون بیش از دو میلیارد دلار درآمدزایی جدید را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از سال ٨۴ تاکنون ۵٢ طرح پتروشیمی به ثمر رسیده و بیش از ٣٨ میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده شده است که ارزش این طرح ها بیش از ٢٢ میلیارد دلار بوده است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که با بهره برداری از طرح های مهر ماندگار پتروشیمی ظرفیت تولید به بش از ۶۴ میلیون تن خواهد رسید، گفت: ۵ طرح دیگر نیز که جزو پروژه های مهر ماندگار نیستند در حال تکمیل است که در نهایت ظرفیت تولید به ٧۵,٧۴ میلیون تن می رسد.

 وی ادامه داد: امروز صنعت پتروشیمی ایران طیف گسترده ای از فعالیت را در بر می گیرد و در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با سرمایه گذاری و توسعه طرح های پتروشیمی می توانیم به بسیاری از برنامه های خود دست یابیم.

[1] [2] [3] [4]