- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست طرح میترینگ منصوب شد

نادر قربانی در حکمی سعید مصطفوی را به سمت سرپرست طرح میترینگ منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت،  در متن حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خطاب به سعید مصطفوی آمده است: با توجه به توانمندی، تعهد و سوابق جنابعالی بدینوسیله به موجب این حکم به عنوان “سرپرست طرح ملی تجهیز مبادی تحویل و تحول صنعت نفت به سیستمهای اندازه گیری دقیق خودکار و مانیتورینگ آن در ستاد وزارت نفت” منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند منان در اجرای این طرح ملی با همکاری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، با رویکرد اصولی فرآیندها در پیشبرد اهداف ذیل موفق و مؤید باشید.

گفتنی است: سعید مصطفوی پیش از این مسئولیت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه  طرح میترینگ را بر عهده داشتـه و با مـدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشتـه مهندسی صنایع مدت ۱۸ سـال در صنعت نفت مشغول به خدمت است.

[1] [2] [3] [4]