- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مسئول کانون تفکر جوانان منصوب شد

مهندس نادر قربانی طی حکمی اسماعیل غلامپور آهنگر را به عنوان “مسئول کانون تفکر جوانان” منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در متن حکم مدیرعامل این شرکت خطاب به مهندس اسماعیل غلامپور آهنگر آمده است:

نظر به توانمندی و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مسئول کانون تفکر جوانان” در شرکت مهندسی  و توسعه نفت منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله زیر موفق باشید:

گفتنی است: اسماعیل غلامپور آهنگر، کارشناس ارشد مطالعات مخازن در واحد مهندسی نفت شرکت متن و دارای مـدرک کارشناسی ارشـد مهندسی نفت است که مدت ۱۱ سال در این شرکت مشغول به خـدمت می باشد.

لازم به ذکر است: هدف از ایجاد این کانون تهیه نسخه پشتیبان از مدیران آینده صنعت نفت است به این صورت که از فکر و ایده جوانان (مدیران آینده) در کارهای تخصصی استفاده خواهد شد و عمده تمرکز آن بر جوانان داخل وزارت نفت مخصوصاً جوانان شرکت متن می باشد و از آنجائی که اکثر مهندسان شرکت متن نخبه های علمی هستند، کانون این امکان را می دهد آنها ایده های بالقوه خود را  به بالفعل تبدیل کنند.

[1] [2] [3] [4]