- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دومین جلسه روابط عمومی و رابطین طرح های شرکت متن برگزار شد

 به مناسبت روز جهانی ارتباطات، جلسه رابطین روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت در طرح های در دست اجرای این شرکت با حضور رئیس روابط عمومی، کارشناسان این واحد و جمعی از رابطین تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در ابتدای جلسه سمیع عبدالعلی کارشناس ارشد ارتباطات روابط عمومی ضمن عرض خیر مقدم به همکاران و تبیین انتظارات روابط عمومی از رابطین طرح های شرکت متن در  در راستای همکاری و تعامل بیشتر، اظهار داشت: امروزه، رسانه  به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل پیشرفت سازمانها و شالوده استمرار حضور در عرصه رقابت های جهانی به شمار می رود. با نگاهی دقیق به همزیستی غیر قابل انکار، میان قدرت اطلاع رسانی سازمان های صنعتی با توان تداوم فعالیت آن ها در عرصه های بین المللی، باید اذعان داشت، کمتر سازمانی را  می توان دید که از ضعف نظری و عملی در حوزه ارتباطات رنج نبرد.

وی ادامه داد: همانگونه که می دانیم، پیشینه تأسیس روابط عمومی در ایران همزمان با سالهای نخست فعالیت صنعت نفت در ایران است. طی آن سالها شرکت نفت ایران و انگلیس، دفتری تحت عنوان اطلاعات و اخبار داشت که بعدها با ملی شدن نفت به روابط عمومی تغییر نام یافته است.

در ادامه ایوب بنوی رئیس روابط عمومی، ضمن گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بیان داشت: روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با توجه به جایگاه ویژه صنعت نفت در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور و دستیابی به افق های روشن استقلال اقتصادی ایران اسلامی؛ در تلاش است تا با انعکاس به موقع و دقیق فعالیت کارکنان و کارشناسان این شرکت آینه تمام نمایی از دستاوردهای توسعه ای این مجموعه فنی- مهندسی  را فرا روی ملت شریف ایران قرار داده و از این رهاورد، علاوه بر پاسخگویی به افکار عمومی جامعه، زمینه را برای برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات دقیق توسط مدیران و تصمیم سازان این صنعت راهبردی مهیا سازد.

گفتنی است: این نشست با بیان نظر و پیشنهادات رابطین طرح ها پایان یافت.

[1] [2] [3] [4]