- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

درآمد گازهای همراه برای طرح های زیست محیطی

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه امسال به وزارت نفت اجاز داده شد با فروش گازهای همراه نفت با قیمت پایه یک سوم گاز طبیعی، درآمد حاصل از آن را برای طرح های زیست محیطی نفت هزینه کند. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که روند بررسی لایحه بودجه ٩٢ در این کمیسیون همچنان در جریان است، افزود: بخش های قابل توجهی از پیشنهادات وزیر نفت به کمیسیون تلفیق مصوب شده است.
جعفر قادری تصریح کرد: استفاده از منابع بانک مرکزی و اوراق مشارکت ارزی از پیشنهاداتی بود که مصوب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره دیگر مصوبات این کمیسیون در بخش نفت و انرژی گفت: به وزارت نفت اجاز داده شد با فروش گازهای همراه نفت با قیمت پایه یک سوم گاز طبیعی درآمد حاصل را برای طرح های زیست محیطی نفت هزینه کند.
قادری افزود: موضوع اجازه استفاده از قرار دادهای بیع متقابل برای خطوط انتقال فرآورده و بحث دادن اجازه احداث خطوط میعانات گازی و نفت خام به لایحه بودجه اضافه شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اقتصادی و فنی نبودن گازرسانی به برخی از روستاها گفت: این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح است که منابع در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا مشکل این روستاها با بهره مندی از برق بر طرف شود.
وی همچنین از اختصاص ۷٫۵ درصد از درآمدهای فروش گاز به مشترکان خانگی برای وزارت آموزش و پرورش با مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد و افزود: این منابع به منظور تکمیل تاسیسات گاز رسانی در داخل مدارس است.
[1] [2] [3] [4]