- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

وجود ۲۲ میدان مشترک نفت و گاز در ایران

معاون منابع هیدروکروبوری برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از وجود ۲۲ میدان مشترک نفت و گاز در کشورمان خبر داد و گفت: تهیه شناسنامه خارجی برای تمام میادین مشترک در دستور کار شرکت نفت قرار دارد.

کریم زبیدی در گفت و گو با خبرنگار NIOC اظهار داشت: با توجه به دستور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص پایش مداوم اطلاعات و فعالیت‌های مربوط به میادین مشترک، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه بخش خارجی میادین مشترک اقدام کرده است.

وی افزود: گزارش تهیه شده که به همت کارگروه میادین مشترک معاونت منابع هیدروکربوری آماده شده است، مشتمل بر کلیه اطلاعات موجود از ذخایر هیدروکربوری کشورهای همسایه در بخش مشترک با ایران است و با بهره‌گیری از مراجع قابل اعتماد اعم از گزارشات، مطالعات و سایت‌های اینترنتی به تشریح وضعیت و مشخصات فنی بخش خارجی (واقع در کشورهای همسایه) هر یک از میادین مشترک پرداخته است.
به گفته زبیدی، با توجه به ساختارها و میادینی که تاکنون کشف شده است، جمهوری اسلامی ایران مجموعاً در ۲۲ میدان با ۶ کشور عراق، عربستان، قطر، امارات متحده عربی، عمان و ترکمنستان مشترک است که از این میان، سهم کشور عراق ۸ میدان، عربستان ۵ میدان، قطر ۳ میدان، امارات متحده عربی ۴ میدان و عمان و ترکمنستان هر کدام یک میدان است.
وی با بیان اینکه افزایش سهم تولید صیانتی از میادین مشترک، مستلزم بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و بررسی و پایش طرح و عملکرد کشورهای همسایه در این حوزه است، تصریح کرد: توسعه و گسترش همکاری‌های دو جانبه با همسایگان در خصوص بهره‌برداری از میادین مشترک، همچنین اولویت تخصیص منابع مالی به بهره‌برداری از میادین مشترک و اولویت برنامه اکتشاف در مناطق مرزی اعم از خشکی و دریایی از سیاست‌های کلان و راهبردهای مدون شرکت ملی نفت ایران به منظور افزایش میزان تولید نفت و گاز از منابع مشترک است.
وی خاطرنشان کرد: در این بین، پایش فعالیت‌های کشورهای همسایه در خصوص اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی نقش بسزایی در تدوین سیاست و اولویت بندی شرکت ملی نفت ایران از نظر سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه در نواحی مختلف مرزی و غیرمرزی دارد.
[1] [2] [3] [4]