- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

قرارداد حفاری ۲۲ حلقه چاه میدان نفتی یاران جنوبی امضا شد

 در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، قرارداد حفاری ۲۲ حلقه چاه میدان نفتی یاران جنوبی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت در سومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی قرارداد حفاری ۲۲ حلقه چاه میدان نفتی یاران جنوبی ما بین شرکت مهندسی وتوسعه نفت به عنوان کارفرما و شرکت ملی حفاری ایران به عنوان پیمانکار و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

گفتنی است: بر اساس این قرارداد شرکت ملی حفاری متعهد است در مدت زمان ۱۵ ماه و با استفاده از ۱۱ دکل حفاری، ۲۲ حلقه چاه در میدان نفتی یاران جنوبی حفاری نماید.

قرارداد با حضور مهندس قلعه بانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توسط مهندس نادر قربانی مدیرعامل شرکت متن و مهندس گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری منعقد شد.

لازم به ذکر است میدان نفتی یاران جنوبی در منطقه غرب کارون و از میادین مشترک با کشور عراق می باشد.

[1] [2] [3] [4]