- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

تحریم های کور

   تصمیم پاکستان برای گسترش همکاری با ایران در زمینه انرژی در حالی است که ایران تحت تحریم های شدید غرب قرار دارد و آمریکا بارها هشدار داده است که پاکستان جایگزین های دیگری برای تامین انرژی دارد و از این رو از اسلام آباد خواسته است از پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان چشم پوشی کند…

ادامه مطلب در ستون یادداشت

[1] [2] [3] [4]