- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

ایجاد نهضت تولید علم در صنعت نفت/گامی مهم در تحقق اقتصاد پیشرفته ایران

   کشف نفت در مسجد سلیمان و متعاقب آن پیدایش صنعتی جدید در ایران با محوریت تولید و صادرات نفت خام اگر چه می توانست بنیان های اقتصاد ملی ایران را به سوی به روز شدن و پیشرفت فراگیر هدایت کند اما سیاست های اقتصادی بکار گرفته شده، نتیجه ای جز اتکای هر چه بیشتر ساختارهای اقتصاد ایران به درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام در پی نداشته . ادامه مطلب در ستون یادداشت …

[1] [2] [3] [4]