- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

تولدی دوباره در زادگاه نفت خاورمیانه

ناجی سعدونی از به تولید رسیدن ۹ چاه از ۱۷ حلقه چاه متروکه میدان نفتی مسجد سلیمان در روزهای گذشته و در آستانه آغاز یکصد و چهارمین سال تولید نفت از آن خبر داد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ، از بازگشت ۹ حلقه چاه میدان نفتی ۱۰۳ ساله مسجد سلیمان به مدار تولید خبر داد و گفت: نفت تولید شده از این میدان، تحویل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب داده می شود.

وی با بیان این که تولید میدان نفتی مسجد سلیمان به تدریج به ۲۵ هزار بشکه در روز خواهد رسید، گفت: ظرف ۲۰ روز آینده با وارد مدار شدن هر ۱۷ حلقه چاه این میدان، تولید آن به ظرفیت اسمی خواهد رسید.

سعدونی حجم نفت درجای میدان مسجد سلیمان را حدود ۶٫۲ میلیارد بشکه برآورد و تصریح کرد: تولید نفت در ایران برای نخستین بار در خرداد ۱۲۸۷ از مسجد سلیمان آغاز و تا کنون از این مخزن، حدود ۱٫۲ میلیارد بشکه نفت برداشت شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این که تا کنون حدود ۱۸ درصد از نفت درجای مخزن مسجد سلیمان برداشت شده است، پیش بینی کرد در طرح توسعه جدید، ضریب بازیافت یکی از قدیمی ترین مخازن نفتی دنیا به حدود ۲۰ درصد برسد.

وی با بیان این که با بهره برداری از طرح جدید توسعه میدان مسجد سلیمان، بیش از یکصد میلیون بشکه دیگر از نفت درجای این مخزن قابل استحصال خواهد شد، اظهار کرد: بر اساس طرح جامع توسعه (MDP) میدان، تولید روزانه ۲۵ هزار بشکه از این مخزن برای مدت چهار سال ثابت خواهد بود و پس از آن روند کاهشی خواهد داشت؛ البته تولید از این میدان برای حدود ۲۰ سال آینده ادامه خواهد داشت.

سعدونی با تأکید بر این که تولید نفت خام از میدان مسجد سلیمان از لایه آسماری این مخزن انجام می شود، گفت: نفت تولیدی مسجد سلیمان دارای درجه پی آی ۳۸ است که پس از فرآورش در واحد بهره برداری به واحد بهره برداری نفت سفید و از آن جا به اهواز منتقل می شود.

[1] [2] [3] [4]