- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب دبیر هیئت مدیره شرکت مهندسی وتوسعه نفت

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت متن،مهندس حسین رشیدی  به سمت دبیر هیئت مدیره شرکت مهندسی وتوسعه نفت منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ، مهندس ناجی سعدونی، مدیرعامل این شرکت در متن حکم انتصاب حسین رشیدی ،دبیر هیئت مدیره، با اشاره به اهمیت این مسئولیت گفت: بدینوسیله وبا حفظ سمت به عنوان دبیر هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب می گردید.

موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محول وایفاء مسولیت از خداوند متعال خواستارم.

[1] [2] [3] [4]