- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی جدید مزایده شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منتشر شد

اداره فروش کالای شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران در نظر دارد تعدادی اقلام خارج از رده خود را، از طریق مزایده عمومی و در پنج گروه جداگانه به فروش برساند.

گفتنی است متن کامل آگهی این مزایده به شماره ۹۰/۱۱/۵۶۷ ، در پایگاه اینترنتی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به نشانیwww.kalanaft.com قابل دسترسی است و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنند .

[1] [2] [3] [4]