سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ EN

از شاخصه هاي خانواده موفق

شاخص های خانواده موفق

۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۶

از شاخصه های یک خانواده موفق:  ایمان، عشق ، فداکاری ومحبت : در خانواده موفق و به تعالی رسیده،حاکمیت ارزش های اخلاقی وجود دارد و خدا را ناظر بر اعمال خود میدانند و هرلحظه به یاد او هستند. عشق ، فداکاری و محبت خود را هم در رفتار و هم درگفتار به یکدیگر ابراز می […]