سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ EN

پيشگفتار

آموزش راهی به سوی پیشرفت

۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۶

آموزش راهی به سوی پیشرفت   مقدمه: اداره آموزش شرکت مهندسی وتوسعه نفت هم زمان با تاسیس این شرکت  فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح  علمی مدیریتی ، تخصصی و عمومی کارکنان ، بهره‌گیری ازاستانداردهای تعیین شده از سوی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده است و تا به امروز با برگزاری […]