سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ EN

طبقه بندي دوره هاي آموزشي

تخصصی، مدیریتی، فرهنگی و عمومی

۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶

  ۱- دوره های شغلی ،تخصصی : به مجموعه ای از برنامه های آموزشی که در قالب دوره ، کارگاه و … برای کارکنان و مدیران اجرا می گردد و هدف آن تأمین/ ارتقای دانش، مهارت و قابلیت های مربوط به شغل فرد می باشد، اطلاق می گردد. (مطابق دسته بندی مندرج در شناسنامه های […]