سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ EN

خدمات پژوهشي

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۴۶

۰۷ / ۰۷ / ۱۴۰۰

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۴۵

۰۷ / ۰۷ / ۱۴۰۰

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۴۱

۲۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۱۹

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۲۲

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۲۳

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۲۵

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۲۵٫۱

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۲۷

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

تازه‌های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران شماره ۵۳۰

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده تازه های مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران روی متن کلیک نمایید.

مقالات فنی

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده مقالات روی متن کلیک نمایید.

مقالات مدیریتی

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده مقالات روی متن کلیک نمایید.

مقالات فارسی

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده مقالات روی متن کلیک نمایید.

تشریح فعالیت های پژوهشی ازدیاد برداشت در انستیتو مهندسی نفت

۲۵ / ۰۸ / ۱۳۹۸

سیاست های صنعت نفت در راستای توسعه فناورانه و انتقال و بکارگیری تکنولوژی در این صنعت به گونه ای شد که در سال ۹۴ قرارداد ۱۰ ساله ای بین شرکت ملی نفت و دانشگاه تهران منعقد گردید و موضوع  پژوهش و مطالعه ازدیاد برداشت از میادین نفتی چون میدان نفتی آزادگان در دستور کار شرکت […]