سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ EN

پایان نامه

فراخوان برای دریافت پروپوزال های دانشجویی

۱۹ / ۰۶ / ۱۴۰۰

امور پژوهش و توسعه شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد در راستای حمایت از پایان نامه های دانشجویی ارشد و دکترا، از طریق دریافت موضوع پروپوزال و بررسی آن تعداد محدودی از این پایان نامه را گزینش نموده و مورد حمایت صنعتی قرار دهد. لذا دانشجویانی که در حوزه: ازدیاد برداشت و بهینه […]