سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ EN

انتشارات

کاتالوگ شرکت مهندسی و توسعه نفت ۲۰۲۳

۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

کاتالوگ شرکت مهندسی و توسعه نفت ۱۴۰۱

۱۱ / ۰۸ / ۱۴۰۱

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی آن

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور تاسیسات فرآورش سیار در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی یاران

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

کاتالوگ پروژه های شرکت متن

۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

جهت مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

کاتالوگ “متن از دریچه تدبیر و امید”

۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶

جهت مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.