سال توليد، پشتيبانی ها و مانع‌زدايی ها
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ EN

انتشارات

بروشور طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی آن

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور تاسیسات فرآورش سیار در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

بروشور طرح توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی یاران

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۹

جهت دانلود و مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

کاتالوگ پروژه های شرکت متن

۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

جهت مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.

کاتالوگ “متن از دریچه تدبیر و امید”

۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶

جهت مشاهده، روی عنوان کلیک کنید.