مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 119
اعطای طرح پژوهانه اعضای هیئت علمی

بدینوسیله ازاعضای هیات علمی مهندسی نفت مراکز تحقیقاتی ودانشگاه ها که درخصوص " استفاده ازگلوتامیک دی  استیک اسید (GLDA) درمیادین غرب کارون" فعالیت داشته اند، دعوت بعمل می آید تا برای بررسی جهت اعطای طرح پژوهانه، پیشنهادات خودرا درقالب چهارچوب استاندارد پژوهش ‌وفناوری شرکت ملی نفت ایران تا تاریخ 16/02/1403 به امور پژوهش وتوسعه ارسال فرمایند.

ایمیل :Roomi.aras@gmail.com

تماس: 88896647

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0