مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۱:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 355
استفاده از تكنولوژی نگهداری پیشگیرانه در زمینه بهبود عملكرد تأسیسات سطح الارض و تحت الارض و تجهیزات میادین غرب كارون/ میادین غرب كشور

 

موضوع پژوهش:

 

استفاده از تكنولوژي نگهداري پيشگيرانه در زمينه بهبود عملكرد تأسيسات سطح الارض و تحت الارض و تجهيزات ميادين غرب كارون/ ميادين غرب كشور"

 

بازه مجاز بازگذاري پيشنهادات پژوهشي: 15 مهر 1402

 

توضيحات:

امور پژوهش و توسعه  شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد با بررسي فني و مالي پيشنهادات پژوهشي فوق، يك پيشنهاد پژوهشي را از ميان پيشنهاداتدريافتي، جهت عقد قرارداد انتخاب نمايد. هر پيشنهاد بايد داراي برآورد دقيق مالي باشد كه تا سه لايه شكسته شده است.

تمامي پيشنهادات رسيده به دقت در كميته هاي فني بررسي مي­شود و در صورت نياز به توضيح بيشتر با مجري محتمر پيشنهادات تماس حاصل خواهد شد.

مدت زمان پيشنهادي: حداكثر 12 ماه

 

لطفاً پيشنهادات پژوهشي خود در قالب فرمت استاندارد پژوهش و فناوري شركت ملي نفت- آدرس ايميل ذيل ارسال گردد.

Roomi. aras@gmail.com

--- RFP ---

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0