شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن )

شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۳۷۳ بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت تاسیس گردید.

شرکت متن در راستای اجرای پروژه های متعدد خشکی و دریائی با شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.

متن – بازوی توسعه ای شرکت ملی نفت – نگرش ، رسالت و ارزش‌های شرکت

نگرش حقوقی

تبدیل شدن به یک شرکت توانمند ، خودساخته و پویا در شرکت ملی نفت ایران

رسالت حقوقی و اهداف پروژه‌ای

این شرکت در راستای اجرای پروژه های توسعه ای که براساس ارزش های عالیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می‌باشد :

* اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها

* نیل به نیازهای فراگیر ملی

* اجرای بموقع پروژه ها

* اجرای پروژه ها در قالب بودجه مصوب

* حفظ کیفیت و تعادل اکولوژیکی در روند اجرای طرحها با اتخاذ روش های مناسب

* اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژهها بمنظور بهره‌برداری نسل حاضر و نسلهای آتی از منابع زیرزمینی

* اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام‌بخش و منطقی پروژه ها و شفاف‌سازی وضعیت آنها

* اتخاذ راهکاری مناسب بمنظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی

ارزش های شرکت

* تمایل زیاد و علاقه‌ای پویا به ارتقاء و تفوق

* ارتقاء کیفیت بعنوان رمز حیات و کاربرد استانداردهای بالای محیط کار

* شناخت و تخصیص ابداعات و نوآوریها در افزایش ارزش ها بعنوان اصل بنیادین پیشرفت

* ارتقاء و پرورش استانداردهای بالای رفتاری و کیفی جهت اخذ یک هویت حقوقی توانمند

* ترفیع و ترویج درستی ،صداقت و یکپارچگی بعنوان اصل عمده در کار

* ارتقاء هماهنگی و افزایش تفاهم مابین پیمانکاران مختلف یک پروژه به منظور حصول بهترین نتیجه

 

منشور اخلاقی شرکت مهندسی و توسعه نفت

ما کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت اعتقاد داریم و متعهد می شویم منشور اخلاقی ذیل در را سرلوحه کاری خود قرارداده و به مرحله اجرا بگذاریم .

*توکل به ذات احدیت و طلب استعانت و موفقیت در کارها و امور از درگاه او

*تلاش وافر در جهت کرامت انسانی و تهذیب نفس

*تلاش پیوسته و همت و کار مضاعف در جهت تحقق اهداف شرکت ملی نفت ایران در صنایع بالادستی نفت کشور

*توجه به عامل مهم زمان ، صرفه جوئی و تلاش مؤثر و دقت وافر به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه های ملی

*تامین رضایت و تکریم ارباب رجوع و همکاران تلاشگر و ساعی و تلاش جهت تامین انتظارات منطقی ایشان

*بالابردن روحیه کار گروهی و تقویت همکاری و تعامل بین واحدهای درون سازمانی

*امانت داری و رازداری اسرار شرکت و همکاران

*افزایش مستمر دانش و مهارتها جهت خلاقیت ، نوآوری و بهبود مستمر

*مسئولیت پذیری و انجام به موقع کارها و تعهدات فردی و گروهی و درون واحدی

*تعامل مثبت و پاسخگوئی به ارباب رجوع و همکاران در کمال احترام ، فروتنی و مبتنی بر  اخلاق اسلامی و انسانی

* قانون مداری و رعایت اصول ، ضوابط و مقررات اداری ، ایمنی و حفاظت محیط زیست

*درستکاری و انجام کارها به نحو احسن و رعایت انصاف و صداقت در گفتار و عمل

*حضور به موقع و موثر در محل کار

*بالا بردن روحیه قدرشناسی متقابل از شرکت ، همکاران و وفاداری به هر دو

* استفاده از پوشش مناسب ، متناسب با فرهنگ جامعه و آراستگی محیط کار

* پذیرش انتقادات و تلاش برای اصلاح مستمر و تقویت روحیه انتقاد پذیری


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0