سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: ابوذر شریفی
ایمیل : asharifi@pedec.net
تحصیلات : كارشناس مهندسي شيمي بهره برداري از منابع نفت، كارشناس ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري نفت و داراي مدرك DBA ، با گرايش انرژي
شماره تماس : 021-88898650 داخلي 2020
سوابق کاری :

 

- جانشين طرح راهبردي خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسك

- مدير پروژه تلمبه خانه هاي 1 و 3 خط لوله نفت خام گوره- جاسك

- رئيس حراست شركت نفت و گاز اروندان

ابوذر شریفی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: محمدحسن محمدی
ایمیل : mhmohammadi@pedec.net
تحصیلات : دكتري مديريت قراردادي بين المللي نفت و گاز
شماره تماس : 021- 88898650
سوابق کاری :

- مدير امور مالي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

محمدحسن محمدی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: جواد امامی
ایمیل : jemami@pedec.net
تحصیلات : كارشناس ارشد حقوق بين الملل
شماره تماس : 021-88892862
سوابق کاری :

- مشاور مجري طرح آزادگان جنوبي

- مدير امور حقوقي قراردادها

- مسئول امور حقوقي و قراردادهاي طرح ميدان سهراب

جواد امامی
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: شاپور اعتصامی نیا
ایمیل : setesaminia@pedec.net
تحصیلات :
شماره تماس :
سوابق کاری :
شاپور اعتصامی نیا
سمت: عضو اصلی هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: علی رفیعی فر
ایمیل : arafieefar@pedec.net
تحصیلات : كارشناس مهندسي نفت- كارشناس ارشد مهندسي نفت- دكتري مهندسي نفت
شماره تماس : 021-88898650
سوابق کاری :

- رئيس مركز فناوري دانشگاه نفت

- سرپرست طرح هاي شركت نفت و گاز پارس در مديريت برنامه ريزي تلفيقي

علی رفیعی فر
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: همایون کاظمینی
ایمیل : hkazemeini@pedec.net
تحصیلات : كارشناس ارشد مهندسي نفت
شماره تماس : 021- 88898650
سوابق کاری :
همایون کاظمینی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: اسماعيل باقری
ایمیل : ebagheri@pedec.net
تحصیلات : كارشناس مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات- كارشناس ارشد مهندسي مكانيك - گرايش طراحي جامدات
شماره تماس : 021-88898650
سوابق کاری :

- قائم مقام مدير مهندسي و ساختمان شركت متن

- قائم مقام مجري طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي

اسماعيل باقری

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0