حسب وظایف محوله و با توجه به ماموریت این شرکت، هیچگونه مجوزی توسط این شرکت جهت ارائه به اشخاص حقیقی و حقوقی صادر نمی گردد.


تماس با ما

آدرس: تهران - خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری پلاک 61

(+98) 21 88898650-60

info@pedec.net

(+98) 21 88919731


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0