مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۸:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مشاوران (استعلام شماره : ط‌ل‌ت/03/1402)،طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب كارون،شركت مهندسی و توسعه نفت(نوبت دوم)

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون از طريق فراخوان عمومي، يك شركت مشاور ذيصلاح را براي انجام خدمات زير انتخاب نمايد. تمام مراحل برگزاري استعلام، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه 2002093314000041 و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 18/10/1402مي باشد.

1- شرح مختصر خدمات

انجام خدمات  مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث تلمبه‌خانه جدید گوره B و خط لوله گوره - خارگ

 

2- محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، استان بوشهر (گوره - خارگ) و مدت انجام آن 30 ماه مي‌باشد.

3- شرايط مشاوران متقاضي

1-3- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پایه یک گروه نفت و گاز با تخصص با خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور.

2-3- دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده.

3-3- دارا بودن ظرفيت آماده به كار.

متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت يك هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند. متقاضيان در صورت داشتن هر گونه سوال مي توانند با شماره تلفن 88937853 تماس حاصل نمايند.

بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

 

                                                                        روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0