مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۸:۰۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 
فعال آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مشاوران (استعلام شماره :ط ی /009/1402 )،طرح توسعه میدان نفتی یادآوران،شركت مهندسی و توسعه نفت(نوبت دوم)

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح توسعه ميدان نفتي یادآوران از طريق فراخوان عمومي، يك شركت مشاور ذيصلاح را براي انجام خدمات زير انتخاب نمايد. تمام مراحل برگزاري استعلام، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه 2002093314000040 و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 06/10/1402 مي باشد.

1- شرح مختصر خدمات

انجام خدمات مشاوره بازرسی شخص ثالث طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

 

2- محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، استان خوزستان، میدان نفتی یادآوران و مدت انجام آن 16 ماه مي­باشد.

 

3- شرايط مشاوران متقاضي

1-3- دارابودن گواهينامه  صلاحیت پایه یک گروه تخصص­های مشترک با تخصص " بازرسي فنی " ، از سازمان برنامه و بودجه کشور

2-3- دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

3-3- دارا بودن ظرفيت آماده به كار.

متقاضيان مي توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت يك هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند. متقاضيان در صورت داشتن هر گونه سوال مي توانند با شماره تلفن 88949233  تماس حاصل نمايند. بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

 

                                                                        روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0