مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۱۱:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی پیمانكاران مناقصه عمومی شماره: ط ی/011/1402، شركت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران(نوبت دوم)

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظردارد جهت طرح توسعه میدان نفتی یادآوران، از طريق فراخوان عمومي، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگذاری مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه 2002093314000037و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 12/09/1402 مي‌باشد.

 

1- شرح مختصر پروژه

حفاری و تکمیل 6 حلقه چاه سروکی در میدان نفتی یادآوران به صورت EPDS (بسته سوم)

2- محل اجراي پروژه

محل اجرای پروژه، طرح یادآوران استان خوزستان و مدت اجرای آن 18 ماه می­باشد.

3-شرايط پيمانكاران متقاضي

3-1- دارا بودن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر، سوابق، تجارب و تجهیزات مرتبط.

3-2- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

3-3- دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

3-4- دارا بودن ظرفيت آماده به كار.

 

متقاضيان مي توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند.

متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي توانند با شماره تلفن 88899084 -021 تماس حاصل نمايند. بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

 

 

                                                                                                روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0