مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۹:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی تأمین‌كنندگان طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی (نوبت اول)

                                                                                                                                            

شركت مهندسي و توسعه نفت

طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان

(مناقصه عمومي شماره: ط آ ج/002/1402)

 

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي از طريق فراخوان عمومي، يك تأمين‌كننده/سازنده ذيصلاح را براي تأمين كالاي مشروحه زير انتخاب نمايد. تمام مراحل برگزاري مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه 2002093314000029 و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 08/07/1402 مي‌باشد.

1- شرح مختصر كالاي مورد نياز

تأمين، حمل و نصب 3 مجموعه پمپ ميله‌اي مكشي (SRP) طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي.

2- محل و مهلت تحويل كالا

محل تحويل كالا، استان خوزستان، 80 كيلومتري جنوب غربي شهر اهواز (انبار اختصاصي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي) و مهلت تحويل آن 8 ماه مي­باشد.

3- شرايط تأمين‌كنندگان/سازندگان متقاضي

3-1- كليه تأمين‌كنندگان/سازندگان موردنظر بايد از ليست منابع وزارت نفت (AVL) مرتبط با تأمين و ساخت پمپ‌هاي SRP باشند و تجربه/سابقه كافي در اين زمينه داشته باشند.

3-2- دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده.

متقاضيان مي توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تكميل، اسناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند. متقاضيان در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌توانند با شماره تلفن 88895835 (021) تماس حاصل نمايند.

بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

 

روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0