مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۹:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی پیمانكاران طرح احداث نیروگاه غرب كارون و تاسیسات جانبی(نوبت اول)

 

                                                  شركت ملي نفت ايران                                                

شركت مهندسي و توسعه نفت

طرح احداث نيروگاه غرب كارون و تاسيسات جانبي

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران

( مناقصه عمومي شماره: پ ن /004-1402)

 

شركت مهندسي و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح احداث نيروگاه غرب كارون و تاسيسات جانبي ، از طريق فراخوان عمومي ، اجراي پروژه زير را به يك شركت پيمانكاري ذيصلاح واگذار نمايد. تمام مراحل برگزاري مناقصه ، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه 2002093314000030 و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 08/07/1402 مي باشد.

1-شرح مختصر پروژه

طراحي، بازسازي، احداث ، تامين كالا، نصب و راه اندازي تجهيزات طرح جامع مخابراتي غرب كارون به روش EPC.

 

2- محل و مدت اجراي پروژه

محل اجراي پروژه، استان خوزستان و مدت اجراي آن 18 ماه مي باشد.

 

3-شرايط پيمانكاران متقاضي

1-3- دارا بودن گواهينامه صلاحيت معتبر طرح و ساخت صنعتي نوع 1 رسته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه كشور و يا دارا بودن گواهينامه صلاحيت معتبر پيمانكاري پايه 1 در رشته ارتباطات و فناوري اطلاعات با معرفي يك مشاور داراي گواهينامه صلاحيت حداقل پايه 3 در گروه ارتباطات و فناوري اطلاعات با داشتن تخصص طرح هاي جامع ارتباطات و فناوري اطلاعات يا سويئچينگ مخابراتي (تلفن،تلكس،ديتاو موبايل) يا انتقال (مايكروويو،ماهواره، فيبر نوري، كابل و ديتا) از سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت همكار.

2-3- دارابودن گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

3-3- دارابودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

4-3- دارا بودن ظرفيت آماده به كار.

متقاضيان مي توانند حداكثر تا 5 روز ازتاريخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تكميل ،اسناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناداستعلام ارزيابي كيفي به همان نشاني ارائه نمايند.

متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي توانند با شماره تلفن 88937882 (021) يا 60-88898650 (021) داخلي 4648 تماس حاصل نمايند. بديهي است ارائه تقاضا صرفا به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.

                                                                                                                                 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0