مهار تورم،رشد تولید
 • ساعت : ۱۲:۳۲
 • تاريخ :
   ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مشاوران طرح توسعه میدان نفتی یادآوران (نوبت دوم)

شرکت مهندسی و توسعه نفت

طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران

(استعلام شماره :ط ی /۰۰۵/۱۴۰۱ )

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح افزایش تولید میدان نفتی یادآوران از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید. تمام مراحل برگزاری استعلام، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۲۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۱و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲ می باشد.

 • شرح مختصر خدمات

خدمات مشاوره نظارت عالیه و نظارت کارگاهی احداث جاده و سلر طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

 

 • محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، استان خوزستان، میدان نفتی یادآوران و مدت انجام آن ۱۸ ماه می باشد.

 

 • شرایط مشاوران متقاضی

۱-۳- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پایه ۱ گروه نفت و گاز با تخصص ” تاسیسات بالادستی و روزمینی”، از سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲-۳- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.

۳-۳- دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت یک هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند. متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با شماره تلفن ۰۹۰۲۸۲۸۱۰۴۷  تماس حاصل نمایند.

بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

 

                                                                        روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.1.8.0
  V6.1.8.0