مهار تورم،رشد تولید
 • ساعت : ۱۱:۲۵
 • تاريخ :
   ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مشاوران طرح توسعه میدان نفتی چنگوله(نوبت دوم)

شرکت مهندسی و توسعه نفت

طرح توسعه میدان نفتی چنگوله

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران

(استعلام شماره :م ت چ/۰۶/۱۴۰۲ )

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح توسعه میدان نفتی چنگوله از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید. تمام مراحل برگزاری استعلام، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۲۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۰و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۰۶/۰۳/۱۴۰۲٫ می باشد.

 • شرح مختصر خدمات

خدمات مشاوره مهندسی پایه سطح الارضی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت های احداث جاده و سلر طرح توسعه میدان نفتی چنگوله

 

 • محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، استان ایلام (۳۵ کیلومتری جنوب شرق شهر مهران) و تهران و مدت انجام آن ۶ ماه می باشد.

 

 • شرایط مشاوران متقاضی

۱-۳- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پایه ۱ یا ۲ گروه نفت و گاز با تخصص ” تاسیسات بالادستی و روزمینی”، از سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲-۳- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.

۳-۳- دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت یک هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند. متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۹۳۷۸۵۱ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

 

                                                                                                                                                                                            روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.1.8.0
  V6.1.8.0