مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۲۳:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی پیمانكاران طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب كارون (نوبت دوم)

بسمه تعالی

شرکت ملی نفت ایران

شرکت مهندسی و توسعه نفت

طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران

(مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره: ط‌ل‌ت/۰۵/۱۴۰۱)

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون، از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی از یک پیمانکار و یک مشاور) ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۲۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۳ و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه۱۶/۰۳/۱۴۰۲ می‌باشد.

۱- شرح مختصر پروژه

احداث خط لوله ۴۸ اینچ دریایی گناوه- خارک و تاسیسات جانبی آن در جزیره خارک  به روش  EPC.

۲-محل و مدت اجرای پروژه

  حد فاصل بندر گناوه تا جزیره خارک با مدت اجرای ۲۰ ماه.

۳- شرایط پیمانکاران متقاضی

۳-۱- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر نوع ۱ طرح و ساخت صنعتی رسته نفت و گاز(زیر رشته خطوط انتقال/ ذخیره نفت و گاز) از سازمان برنامه و بودجه کشور با تجربه حداقل یک کار خط لوله دریایی و یا یک پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر نوع ۱ طرح و ساخت صنعتی رسته نفت و گاز(زیر رشته خطوط انتقال/ ذخیره نفت و گاز) از سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه یک همکار دارای تجربه حداقل یک کار خط لوله دریایی و یا مشارکت تضامنی پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر پایه یک رشته نفت و گاز (زیر رشته خطوط انتقال/ ذخیره نفت و گاز) از سازمان برنامه و بودجه کشور با تجربه حداقل یک کار خط لوله دریایی و یک مشاور پایه یک نفت و گاز(با تخصص خطوط انتقال نفت و گاز) از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا مشارکت تضامنی پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر پایه یک رشته نفت و گاز (زیر رشته خطوط انتقال/ ذخیره نفت و گاز) از سازمان برنامه و بودجه کشور و یک مشاور پایه یک نفت و گاز (با تخصص خطوط انتقال نفت و گاز) از سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه یک همکار دارای تجربه حداقل یک کار خط لوله دریایی.

۳-۲- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳-۳- دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده.

۳-۴- دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می‌توانند حداکثر تا  ۳ روز از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، به نشانی اینترنتیwww.setadiran.ir ، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سؤال  می‌توانند با شماره تلفن ۸۸۹۰۹۵۵۳ (۰۲۱) و یا ۸۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱) – داخلی ۴۴۲۲، تماس حاصل نمایند. بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد، ایجاد نخواهد نمود.

                                                                                                                                                         روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0