مهار تورم،رشد تولید
 • ساعت : ۰۲:۳۴
 • تاريخ :
   ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ 
طرح مطالعات مفهومی و پایه تامین آب حوزه نفتی غرب كارون

 

 • موقعيت جغرافيايی : میادین نفتی شرق و غرب کارون شامل : آزادگان، یاران، یادآوران و آب تیمور در غرب و میدان منصوری در شرق کارون  

 • اهداف اوليه : انجام مطالعات مفهومي و طراحي پايه نحوه تأمین، برداشت، تصفيه ابتدايي، انتقال و ذخيره‌سازي آب مورد نیاز براي تزریق در میادین نفتی شرق و غرب کارون شامل آزادگان، یاران، یادآوران و آب تیمور در غرب و میدان منصوری در شرق کارون به‌منظور تزریق برای افزایش ضریب بازیافت این میادین به میزان حداکثر 5 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد.

 • اهداف محقق شده: انجام مطالعات پايه

 • مدت زمان اجرای طرح : 2سال

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

  6.1.9.0
  V6.1.9.0