مهار تورم،رشد تولید
  • ساعت : ۰۹:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 
با حكمی از سوی مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب این منصوب شد

 

به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه نفت، طي حکمي از سوي مهندس ابوذر شريفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت، آقای سیروس آقاجری بعنوان سرپرست

طرح توسعه میدان نفتی آبان و پایدار غرب منصوب گرديد.

در متن اين حكم آمده است:

 

543.png

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0