مهار تورم،رشد تولید
عنوان گروه خبري / خبر .
  • ساعت : ۱۱:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 279
next    /  2 prev
برگزاری كارگاههای آموزشی "ایمنی زیستی و آشنایی با خزندگان تالاب هورالعظیم" در میادین نفتی یاران و آزادگان جنوبی به مناسبت روز جهانی گونه های بومی

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، به منا سبت روز ملي گونه هاي بومي ( 16 آذر ماه) و با هماهنگي اداره HSE شركت مهندسي و توسعه نفت و همكاري دانشگاه كردستان، دو كارگاه آموز شي با هدف اهميت حفظ و حراست از گونه هاي بومي جانوري درمنطقه حفاظت شـــده تالاب هورالعظيم، با عنوان "ايمني زيســـتي و آشـنايي با مارها و خزندگان تالاب هورالعظيم" در ســالن اجتماعات ميادين نفتي ياران و آزادگان جنوبي برگزار گرديد. اين كارگاههاي آموزشــي بصورت مجزا با حضور كاركنان بخشهاي مهندسي، آتش نشاني، اورژانس و حراست شركتهاي پیمانکار طرح ها در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 آذر ماه، برگزار و مورد استقبال مخاطبين آن قرار گرفت.

بنابراین گزارش، هر كارگاه در دوبخش عمومي و تخصصي برگزار شد و در ابتداي دوره، اطلاعاتي در خصوص اهميت اكولوژيك تالاب هورالعظيم و وضعيت حفاظتي گونه هاي بومي و در معرض خطر انقراض به خصوص لاكپشت فراتي ارائه گرديد. در بخش تخصصي نیز مطالب كاربردي پيرامون آشنايي با خزندگان، نحوه شناسايي علمي، نحوه صحيح مقيد سـازي مارها و شـــناخت ويژگيهاي اكولوژيك گونه هاي بومي مطرح گرديد. همچنين در بخش عملي،همزمان با برگزاري اين دوره شــركت كنندگان در بازديد ميداني از تالاب هورالعظيم با برخي از گونه هاي اين تالاب ارزشمند آشنا شدند.

مهندس ميرعبداللهي رییس HSE شرکت مهندسی و توسعه نفت هدف اصــلي این كارگاهها را آشــنايي كاركنان شــر كت هاي نفتي با تنوع زيســـتي اين تالاب ارزشـمند و حفاظت موثر از جانوران دانســتند. میرعبدالهی گفت : در جريان اين برنامه دانش افزايي ســعي شــد بر ســه فعاليت كاربردي در خصــوص نحوه مواجهه باخزندگان، مقيد سازي اصولي و رهاسازي مجدد در طبيعت به شركت كنندگان اطلاعات لازم ارائه شود. شركت مهندسي و توسعه نفت در جهت اهداف محيط زيستي خود براي فرهنگ سازي حفاظت از گونه هاي جانوري بومي منطقه همچون لاك پشـــت فراتي كه نقش مهمي در پايداري حيات تالاب هورالعظيم را دارد؛درصدد همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست در حفاظت از گونه در معرض خطر انقراض لاك پشت فراتي منطقه تالاب هورالعظيم است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0