سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ EN

بنیادی ترین مشکل مقاومت فکری در برابر تحول است

بررسی راهکارهای تعامل بخش خصوصی و دولتی در صنعت نفت/بنیادی ترین مشکل مقاومت فکری در برابر تحول است

راهکارهای تعامل حداکثری بخش خصوصی و دولتی در بخش بالادستی نفت و گاز با برگزاری کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز، در نیمه دوم بهمن ماه سالجاری بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری؛ مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران دردومین نشست کمیته علمی کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران با بیان این مطلب گفت: کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران در واقع فرصت مناسب را برای اجرای سازکارهای جدید در بخش بالادستی نفت فراهم می کند.

وی افزود: درقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، زمینه برای طرح دیدگاه های جدید پیش بینی شده است از اینرو می توان با بررسی راهکارهای جدید زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر را در بخش بالا دستی نفت ایجاد کرد.

منوچهری تصریح کرد: کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران با نگاه راهبردی و تجربی در زمینه های اصلی تحول در بخش بالادستی نفت، طرح موضوع می کند و زمینه ی این تحول را فراهم می کند.

 وی با بیان اینکه بنیادی ترین مشکل، مقاومت فکری افراد برای تحول است، گفت: با تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولتی بی شک زمینه های تحول در بخش بالادستی نفت شکل می گیرد و می توان بیشتر ازگذشته از ظرفیت های موجود استفاده کرد.

مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرد: کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران،  به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده بسترهمکاری تنگاتنگ بخش های خصوصی و دولتی را فراهم خواهد کرد.

منوچهری تصریح کرد: حدود ۹۹ درصد از انرژی کشور در بخش بالادستی نفت و گاز تامین می شود از این رو ایجاد هر تحولی دربخش بالادستی نفت در حوزه اقتصاد ملی تاثیر گذار خواهد بود.

گفتنی است، کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران باماموریت کمک به ایجاد فضای تغییر و تحول در بخش بالادستی نفت و گاز ایران و مجموعه های طرف قرارداد، فراهم اوردن شرایط لازم به منظور پیاده سازی اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی برگزارمی شود.

بهره برداری و ایجاد فضای رقابتی، ورود گسترده شرکت های ایرانی به عرصه های بالادستی با گرایش های تخصصی متنوع، جذب و بکارگیری موثر کارشناسان ایرانی در بخش های طرف قرارداد، کمک به طراحی و ساماندهی تصمیم سازی های مدیریتی، پروژه های مطالعاتی و پژوهشی و پروژه های اجرایی در حوزه بالادستی نفت و گاز و تجزیه و تحلیل دستاوردهای حاصل به منظور بهبود مستمر فرآیند توسعه و تسهیل در دستیابی نیز درماموریت این کنفرانس تعریف شده است.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۸ دی ۱۳۹۰ساعت: ۱۶:۳۸۲۸۹ بازدید