سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ EN

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور بیش از ۴ میلیون لیتر کاهش یافت

در نخستین هفته فصل پاییز و همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با چهار میلیون و ۶۸ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش از آن به ۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید.

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای ۲ تا ۸ مهر به ۴۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر)، ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۷ درصد)کاهش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور از ۲ تا ۸ مهر، مربوط به روز شنبه (۲ مهر) با ۶۷ میلیون لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۸ مهر) با ۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور کاهش یافت

مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۲ تا ۸ مهر کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۷۵ میلیون و ۵۲۸ هزار لیتر، به ۵۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر)، ۱۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر (۱۹ درصد) کاهش یافت.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز سه شنبه (۵ مهر) با ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز شنبه (۲ مهر) با ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

کاهش مصرف نفت کوره، افزایش مصرف نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۲ تا ۸ مهر کاهش یافت؛ به گونه ای که مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۲۷ میلیون و ۴۵۷ هزار لیتر، به ۱۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر)، ۱۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (۴۲ درصد) کاهش نشان می دهد.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر)، ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر افزایش نشان می دهد.

کاهش بیش از ۲۲ درصدی مصرف بنزین سوپر

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز، هفته گذشته با میانگین روزانه ۲ میلیون و ۴۷۱ هزار لیتر، به ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر)، ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر (۲۲٫۷ درصد) کاهش یافته است.

تهرانی ها حدود دو درصد بنزین کمتر مصرف کردند

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۲ تا ۸ مهر، ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر)، یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر (حدود دو درصد) کاهش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۰ مهر ۱۳۹۰ساعت: ۱۳:۰۱۳۵۳ بازدید