سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ EN

فرمول ایرانی صادرات گاز ،جهانی می شود

فرمول ایرانی صادرات گاز ،جهانی می شود/تعیین سرنوشت راهبرد جامع صنعت نفت تا ۱۸ ماه آینده

مطالعات طرح راهبرد جامع صنعت نفت تا ۱۸ ماه دیگر نهایی شده و این طرح به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه ای صنعت نفت، ارایه می شود.

محمدحسین مهدوی عادلی؛ رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران گفت: در حال حاضر ۵ طرح در قالب پژوهش های کاربردی و توسعه ای به پژوهشکده اقتصاد انرژی ابلاغ شده که فاز صفر هر ۵ پروژه در حال انجام است.

وی از طرح راهبرد جامع صنعت نفت، به عنوان یکی از محوری ترین پروژه های پژوهشی صنعت نفت یاد کرد و افزود: با وجود گستردگی صنعت نفت و توجه به این نکته که صنعت نفت می تواند به عنوان محور توسعه در کشور به شمار آید، اما همواره نگاه کلی به آن نگاه درآمدزایی و سرمایه ای بوده است.

مهدوی ادامه داد: در طرح راهبرد جامع صنعت نفت، سازوکاری اندیشیده شده تا این صنعت از قالب پیشین خود خارج شود و برنامه ریزی های مرتبط با آن با نگاه توسعه ای انجام شود.

وی افزود: در این طرح، طراحی مدلی برای بررسی ایده آل تولید نفت در کشور با توجه به سرمایه گذاری های موردنیاز و با توجه به هدف دستیابی به رشد ۸٫۶ درصدی اقتصاد در سند چشم انداز مدنظر قرار گرفته است.

مهدوی با اشاره به این مطلب که صنعت نفت ایران پتانسیل مناسبی برای حضور در عرصه بین الملل را دارد، یادآور شد: محور جهانی شدن اقتصاد ایران در گرو صنایع نفت و گاز است و از این رو باید برای توسعه آن سازوکار خاصی اندیشیده شود.

رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی، در ادامه به بررسی سازوکارهای مطرح در این طرح اشاره کرد و گفت: شناسایی وضعیت موجود و ارایه روش های مناسب در فاز صفر، شناسایی تجربیات صنعت نفت و چگونگی هدایت این صنعت مادر، شناسایی پتانسیل های سایر کشورهای جهان در صنعت نفت و بررسی پیوندهای صنعت نفت با دیگر صنایع از محورهایی است که در این طرح پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اعلام این مطلب که فراخوان حضور دانشگاه ها و مراکز پژوهشی همکار برای این طرح در رسانه ها اعلام شده، خاطرنشان کرد: طرح راهبرد جامع صنعت نفت فعلا در مرحله انتخاب پژوهشگر است و با نهایی شدن انتخاب مجری تا شهریورماه، وارد فاز مطالعاتی خواهد شد.

مهدوی افزود: بنابر پیش بینی های انجام شده، زمان اجرای این طرح بین ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از معرفی مجری خواهد بود.

طرح جامع مدیریت فرآیند سرمایه گذاری در صنعت نفت

مهدوی در ادامه از اجرای طرح جامع مدیریت فرآیند سرمایه گذاری در صنعت نفت نام برد و گفت: بر مبنای این طرح، بهترین راهکارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت بر اساس پیش زمینه تجربیات کشورمان در صنعت نفت و محدودیت های سرمایه گذاری در قانون اساسی و تجارب جهانی در عرصه سرمایه گذاری در صنایع کلان نفت و گاز، تدوین شده و به وزارت نفت ارایه خواهد شد.

رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ادامه داد: بحث قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین چالش های این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راهکارهای برون رفت از مشکلات ناشی از عدم تجویز قرادادهایی همچون مشارکت در تولید Product Sharing، در قانون اساسی بررسی و ارایه می شود

وی ادامه داد: محورهای این طرح در قالب تجارب کشور در بحث سرمایه گذاری، تجارب معادل کشورهای همسایه، مقایسه میزان سرمایه گذاری در ایران و دیگر کشورها، بررسی و نقد نقاط ضعف و قدرت سرمایه گذاری و برآورد سرمایه موردنیاز برای آینده با هدف حفظ تولید و رفع مشکلات میادین مشترک، گنجانده شده است.

مهدوی افزود: این طرح نیز پس از انتخاب پژوهشگران همکار که تا شهریور ماه به طول می انجامد، در مجموع بین ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر راهبردی خواهد شد.

بررسی موانع صادرات بخش پایین دستی صنعت نفت

رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی به تغییر نگاه مجامع جهانی نسبت به پدیده گرم شدن زمین و انتشار گازهای گلخانه ای اشاره کرد و گفت: بعد از پیمان کیوتو، انتشار گازهای دی اکسیدکربن مورد توجه قرار گرفت و به جایی رسید که احتمال سهمیه بندی برای کشورهای مختلف وجود دارد؛ براین اساس ممکن است در آینده نحوه دستیابی به محصولات و فرآورده های نفتی و سازگاری آن ها با محیط زیست مورد سوال قرار بگیرد که باید برای آن تمهیدات تازه ای اندیشیده شود.

وی ادامه داد: پروژه بررسی موانع صادرات بخش پایین دستی صنعت نفت بر همین مبنا تدوین شده و در آن رفع موانع تولید لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه از انواع پروژه های بنیادی بوده و با نگاه به آینده اجرایی خواهد شد.

مطالعه روش های قیمت گذاری گاز در قراردادهای بین المللی

مهدوی در ادامه از مطالعه روش های قیمت گذاری گاز در قراردادهای بین المللی به عنوان یکی دیگر از پروژه های پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی یاد کرد و افزود: با توجه به تفاوت های فاحش نظام قیمت گذاری نفت با گاز، این پروژه مطالعاتی در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته است  تا با استفاده از آن بتوان فرمول قیمت گذاری نرخ گاز بر مبنای نحوه صادرات از طریق خط لوله، LNG و سایر روش ها را تعیین کرد.

وی ادامه داد: بررسی روش های ذخیره سازی گاز و روش های رقابتی یا نحوه ارتباط میان قیمت گذاری احتمالی نفت و گاز در این پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث شیل گازها (گازهای غیرمرسوم) به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حوزه گاز مطرح است، گفت: آمریکا به دلیل داشتن این منابع گازی، سعی در پراهمیت جلوه دادن این منابع دارد، در حالی که بهره برداری از این منابع در شرایط فعلی اقتصادی نیست و تنها در صورت افزایش قیمت نفت و گاز توجیه اقتصادی خواهد داشت.

مهدوی ادامه داد: در این طرح سعی شده تا فرمول قیمت گذاری گاز را به سمتی ببریم تا صادرات گاز، منافع صادر کننده را تامین کند.

رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ادامه داد: با پررنگ تر شدن نقش ایران در مجمع جهانی صادرکنندگان گاز و در صورت تعامل با روسیه و قطر، به عنوان دو منبع بزرگ تامین گاز جهان، ممکن است بتوان این فرمول را در میان تمام صادرکنندگان گاز تسری داد.

وی خاطرنشان کرد: تدوین مدل قیمت گذاری گاز می تواند تاثیر بسزایی در تعیین اولویت های گاز برای مصارف داخلی، تزریق و صادرات داشته باشد.

تدوین رویکرد صنعت نفت در اجرای سیاست های اصل ۴۴

مهدوی در ادامه به نقش مهم اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در تغییر رویکرد از بخش دولتی به خصوصی اشاره کرد و گفت: پروژه تدوین رویکرد هوشمند و فعالانه صنعت نفت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سه محور کلی تعریف شده است؛ بر این اساس جلوگیری از تسری انحصار دولتی به بخش خصوصی برای ایجاد فضای سالم رقابتی، تعیین چگونگی واگذاری ها و چگونگی رفع مسائل و مشکلات مالی، مدیریتی و حقوقی آن در این پروژه پژوهشی مورد نظر قرار گرفته است.

تعریف ۱۶ پروژه تحقیقات پایه ای در موسسه مطالعات انرژی

رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی با بیان اینکه در مجموع ۲۱ پروژه پژوهشی در این موسسه تعریف شده است، یادآور شد: ۵ پروژه در پژوهشکده اقتصاد انرژی و ۱۶ پروژه دیگر در قالب طرح های پایه ای موسسه تعریف شده است.

وی ادامه داد: مهم ترین پروژه های پایه ای موسسه شامل پروژه بررسی تاثیر توسعه میادین عراق بر بازار نفت و اوپک، بررسی آثار نوسانات ارزش دلار بر کشورهای عضو اوپک و مدل سازی جهت پیش بینی قیمت های جهانی نفت است.

مهدوی خاطرنشان کرد: مقایسه تطبیقی سیاست های کاهش گازهای گلخانه ای (با هدف بررسی ذخیره سازی co2 و استفاده از آن در فرآیندهای دیگری نظیر تزریق به میادین نفتی) و ایجاد دانشنامه انرژی (ایجاد سامانه ای از واژگان و اطلاعات موردنیاز صنعت نفت با قابلیت تغییر و غنی سازی محتوایی توسط کاربران)، از دیگر طرح های مهم موسسه مطالعات بین المللی انرژی به شمار می رود.

ایران هاب اطلاعاتی صنعت نفت می شود

مهدوی از اجرای طرح پژوهشی بازنگری و تخمین مدل انرژی جهان (تعیین مدل IWEM)، به عنوان یکی از راهبردی ترین پروژه های موسسه مطالعات بین المللی انرژی یاد کرد و افزود: براساس این پروژه تعیین تقاضا و میزان تولید جهانی نفت و گاز در قالب پروژه ای آماری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در پروژه دیگری، صحت آمار منتشر شده پیش بینی قیمت جهانی انرژی و میزان تولید و تقاضای نفت و گاز از موسساتی چون IEA, EIA، انجام شد و مشخص شد که بیشتر این آمار با رویکردی منفعت طلبانه و از روی غرض ورزی اعلام می شود که با حقیقت سازگاری ندارد.

وی توضیح داد: مثلا با انتشار آماری از افزایش تقاضای انرژی، تولید نفت در جهان بالا می رفت که در مقطع زمانی یاد شده باعث کاهش قیمت نفت می شد، این در حالی بودکه منافع  صادرکنندگان به خطر می افتاد.

مهدوی افزود: در این طرح تعیین تقاضا و میزان تولید جهانی نفت و گاز به صورت مستقل در موسسه انجام می شود و بر همین مبنا می توان با اجرایی کردن آن، کشورمان را به هاب اطلاعاتی صنعت نفت در جهان و مرجعی برای دستیابی به آمار صحیح و به روز تقاضا و تولید نفت و گاز تبدیل کرد.

رییس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی عنوان کرد: این طرح در فاز اول بررسی میزان سوخت موردنیاز برای حمل و نقل زمینی را در دستور کار دارد و با تکمیل پژوهش های انجام شده در این خصوص تا پایان شهریورماه، فازهای دیگر این طرح مطالعاتی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در فاز دوم این طرح نیز تعیین مدل حمل و نقل هوایی مدنظر است.

وی خاطرنشان کرد: این مدل بر مبنای بررسی مدل های موجود در عرصه جهانی، انتخاب بهترین مدل و در نهایت ایجاد تغییرات بر مدل نهایی انجام خواهد شد.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۵ مرداد ۱۳۹۰ساعت: ۰۹:۴۹۳۴۵ بازدید