سال مهار تورم و رشد توليد
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ EN

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( استعلام شماره:پ ن /۰۰۳-۱۴۰۱ )(نوبت اول)

شرکت ملی نفت ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران
( استعلام شماره:پ ن /۰۰۳-۱۴۰۱ )

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی)در نظردارد از طریق فراخوان عمومی ، یک شرکت مهندسی مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید. تمام مراحل برگزاری استعلام ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir،www انجام خواهد شد.شماره فراخوان در سامانه .۲۰۰۱۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۳و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه۱۵/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.

۱-شرح مختصر خدمات
خدمات مشاوره مهندسی ،نظارت عالیه و کارگاهی و سایر خدمات مرتبط جهت طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی.

۲- محل و مدت انجام خدمات
محل انجام خدمات استان خوزستان، ۹۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز و مدت انجام آن ۱۸ ماه می باشد.

۳-شرایط مهندسین مشاور متقاضی
– دارابودن گواهینامه صلاحیت پایه یک با تخصص های ” انتقال نیرو “و” توزیع نیرو” ، از سازمان برنامه و بودجه کشور.
– دارابودن صورت های مالی حسابرسی شده.
– دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز ازتاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی setadiran.ir،www ، مراجعه و پس از تکمیل ،اسناد مذکور را ظرف مدت یک هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناداستعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند.
متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۹۳۷۸۸۲ (۰۲۱) یا ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱) داخلی ۴۶۴۸ تماس حاصل نمایند. بدیهی است ارائه تقاضا صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.
روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۵ تیر ۱۴۰۱ساعت: ۰۸:۱۵۳۲۹ بازدید