سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ EN

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۱-۱۴۰۱(نوبت اول)

شرکت مهندسی و توسعه نفت
مدیریت منابع انسانی
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران
مناقصه عمومی شماره: م م الف /خ/۰۱-۱۴۰۱
شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۱۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۲و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ می‌باشد.
۱-شرح مختصر خدمات
انجام خدمات نگهبانی در خطوط لوله صادراتی و تأسیسات غرب کارون و امیدیه.
۲-محل و مدت انجام خدمات
محل انجام خدمات، استان خوزستان و مدت انجام آن دوازده ماه می‌باشد.
۳-شرایط پیمانکاران متقاضی
– دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاران خدماتی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(فعالیت نگهبانی).
– دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
– از پیمانکاران تأیید صلاحیت شده سازمان حراست وزارت نفت باشند.
– از مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی دارای صلاحیت بر اساس آیین نامه اجرائی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(شماره۷۱۵/۴۰۱/۱/۲۶۱۲مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۹)باشند.
– دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.
– دارا بودن ظرفیت آماده به کار.
متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ۳ روز از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانند با شماره تلفن ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰(۰۲۱) داخلی ۲۳۱۸ تماس حاصل نمایند.
بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ تیر ۱۴۰۱ساعت: ۰۸:۴۱۲۶۷ بازدید