سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ EN

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان مناقصه عمومی شماره:MZP-40002 (نوبت اول)

بسمه تعالی
مدیریت تدارکات و خدمات کالا
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان
مناقصه عمومی  شماره: MZP-40002
شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، کالای مشروحه زیر را از یک شرکت تأمین کننده داخلی  ذیصلاح خریداری نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه  ۲۰۰۱۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۰۶   و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ و ۲۹/۰۳/۱۴۰۱ می باشد .
۱-    شرح مختصر کالای مورد نیاز
تأمین و حمل سیم هادی و سیم محافظ .
۲-    محل و مهلت تحویل کالا
محل تحویل کالا  استان بوشهر- بندر دیلم – کیلومتر ۳ جاده سیامکان – پست برق ۲۳۰ کیلو ولت دیلم و مهلت تحویل آن سه ماه می باشد.
۳-    شرایط مناقصه گران متقاضی
–    کلیه تأمین کنندگان / سازندگان موجود در لیست منابع وزارت نفت (AVL) مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز ازتاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند.
متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱) داخلی ۳۱۲۳ تماس حاصل نمایند.
بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ساعت: ۰۷:۱۶۲۶۳ بازدید