- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان مناقصه عمومی شماره : MZD-99112 (نوبت اول)

بسمه تعالی

مدیریت تدارکات و خدمات کالا

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

مناقصه عمومی  شماره :  

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، کالای مشروحه زیر را از یک شرکت تأمین کننده داخلی  ذیصلاح خریداری نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir [1]، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه۲۰۰۱۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۰۲ و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه.۳۱/۰۲/۱۴۰۱ می باشد .

      تأمین ،  نصب ،  تست و تحویل تجهیزات  SAN .

محل تحویل کالا  تهران- خیابان سپهبد قرنی – خیابان شهید کلانتری – پلاک ۶۱- شرکت مهندسی و توسعه نفت و مهلت تحویل آن  سه ماه می باشد.

     متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز ازتاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir [1]، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند.

متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱) داخلی ۳۱۲۳ تماس حاصل نمایند.

    بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

 

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

[2] [3] [4] [5]