- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازرگانی از تجربه کافی در امور مجلس برخوردار است

معاون وزیر نفت در امور صنایع پتروشیمی با اشاره به دانش و تجربه شخصی دکتر بازرگانی در زمینه‌های مختلف از جمله امور پارلمانی، انتخاب ایشان را برای معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت بسیار مناسب دانست.

مهندس عبدالحسین بیات در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت(MOP)، با تاکید بر سابقه فعالیت دکتر بازرگانی در معاونت امور پارلمانی وزارت بازرگانی، گفت: بنابراین ایشان با تجربه کافی در این حوزه می‌توانند نقش مهمی را در وزارت نفت نیز ایفا کنند.

وی افزود: از سوی دیگر انتخاب کتر بازرگانی در اتاق بازرگانی و کسب آرای مورد نظر نیز دلیلی دیگر بر صلاحیت ایشان است که امیدواریم با همکاری دیگر مدیران وزارت نفت، مسئولیت مثمر ثمر و کارآمدی را همچون گذشته در معاونت امور حقوقی و مجلس داشته باشند.

مهندس بیات با تاکید بر اینکه این انتصاب را به فال نیک گرفته و مثبت ارزیابی می‌کنیم، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود آینده روابط وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر از گذشته باشد.

[1] [2] [3] [4]