- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی آذر

– تولید زودهنگام: تولید نفت خام به میزان ۳۰ هزار بشکه در روز

– تولید فاز ۱: تولید نفت خام به میزان ۶۵ هزار بشکه در روز

بیع متقابل و شرکت سروک آذر

جنوب غربی استان ایلام – شهرستان مهران

۷۹ ماه

 

 

 

 

[2] [3] [4] [5]