سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ EN

پژوهش شماره هفت

گروه و دسته بندی:
Matrix Stimulation with Diverter
موضوع پژوهش:
طراحی و سنتز منحرف کننده بهینه به جهت ماکزیمم کردن راندمان در فرآیند اسید کاری، مبتنی بر مشخصات سنگ و سیال درچاههای افقی غرب کارون

بازه مجاز بارگذاری پیشنهادات پژوهشی:
۳۰ دی ۱۴۰۰
توضیحات:
امور پژوهش و توسعه شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد تا از طریق بررسی فنی و مالی پیشنهادات پژوهشی رسیده با موضوع بهینه سازی و طراحی منحرف کننده در فرآیند اسید کاری مبتنی بر مشخصات سنگ و سیال درچاههای افقی غرب کارون از مراکز مجاز و معتبر، یک پیشنهاد پژوهشی که موضوع آن بدیع و نوآورانه باشد را برگزیده و اقدام به عقد قرارداد با مجری محترم آن نماید؛ در این راستا اولویت با موضوعاتی است که برای اولین بار در اتمسفر علمی بین المللی یا اتمسفر علمی ایران مطرح می شود؛ تکراری نبودن روش وتکنولوژی انجام پروژه و عدم وجود فصل مشترک با سرفصل های مطالعات میدان محور متن از شروط لازم برای پذیرش پروپوزالها می باشد.

هر پیشنهاد باید دارای برآورد دقیق مالی باشد که تا چند لایه شکسته شده است. جزییات آزمایشات، ابزار و مواد باید به دقت مشخص شده باشد تا در صورت لزوم بتوان پیشنهادات مشابه را مقایسه کرد.

تمامی پیشنهادات رسیده به دقت در کمیته های فنی بررسی می شود، و شایسته است در فرمت پروپوزال مجاز پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت تکمیل گردیده و به پست های الکترونیک معرفی شده ارسال گردد. در صورت نیاز به توضیح بیشتر با مجری محترم پیشنهاد تماس حاصل خواهد شد. از اینرو هیچگونه تماس تلفنی یا پیگیری حضوری و یا ارسال فیزیکی پیشنهاد ضرورتی نداشته و در صورت مشاهده این حق برای امور پژوهش متن محفوظ خواهد بود تا آن پیشنهاد را از داوری خارج نماید.

پیشنهاداتی که پس از اتمام بازه زمانی مشخص شده ارسال گردند در جریان داوری قرار نخواهند گرفت.

لطفا پیشنهادات پژوهشی خود را در قالب فرمت استاندارد پژوهش به آدرس ایمیل:

ssaviz@pedec.net
info@pedec.net

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۰:۰۰۴۵۳ بازدید