- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت مجری طرح آزادگان جنوبی منصوب شد

https://pedec.ir/file_upload/bagheri.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ابوذر شریفی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت طی حکمی  اسماعیل باقری را بعنوان “مجری طرح آزادگان جنوبی” منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم بعنوان “مجری طرح آزادگان جنوبی” منصوب می‌شوید.

با عنایت به اهمیت رسالت این شرکت در تحقق اهداف توسعه‌ای، انتظار می‌رود در انجام وظایف محوله ذیل اهتمام ورزید.

 

امید است با اتکال به الطاف خداوند و بهره‌گیری از نیروهای توانمند و متخصص، ظرفیت‌های بومی و ایجاد روحیه کار جهادی در بین آنها، درانجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

[2] [3] [4] [5]