- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک و پایانه مربوطه (مکران) منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت با حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، علی جعفرزاده به عنوان “مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک و پایانه مربوطه (مکران)” شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمدی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک و پایانه مربوطه(مکران)” تعیین می شوید.

با توجه به اهمیت راهبردی این طرح انتظار می رود اقدامات اجرایی جدی، مؤثر و مستمر در جهت تکمیل طرح صورت پذیرد.

امید است با اتکال به الطاف خداوند و با بهره گیری از نیروهای توانمند، متخصص و ظرفیت های بومی در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

[1] [2] [3] [4]